om

vår kjernekompetanse ligger i arbeid med mindre private oppdrag. tilbygg, påbygg, eneboliger, tomannsboliger og hytter. vi har stor erfaring med utarbeidelse av byggesøknader og hjelp med eiendomsvurderinger.

 

gs arkitekter har sentral godkjenning innen følgende ansvarsområder:

  • ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2

  • prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2

  • prosjektering av vei-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  • prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1

  • prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

  • prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1

 

gs arkitekter er medlem i arkitektbedriftene  og bruker
arkitektbedriftenes kvalitetssikringssystem MAKS 10.

dronen har blitt et viktig verktøy for oss. vi er godkjente droneoperatører i Luftfartstilsynet i kategori RO1. etter forespørsel kan vi også ta oppdrag i dronefotografering.

 

våre samarbeidspartnere:

  • landsbyarkitektene as

  • takloft.no


2018-03-07 16.17.05.jpg